Afgelopen woensdagavond werd in de Dordtse gemeenteraad de ‘agenda voor de stad’ besproken. Het stadsbestuur wil vanaf 1 januari 2017 fors gaan bezuinigen op de zogenaamde kleine subsidies. In totaal moet er op deze manier structureel ruim 1 miljoen bezuinigd worden. Op het voor dit onderwerp georganiseerde sprekersplein toonde de rechtswinkel begrip voor de noodzaak tot bezuinigen, maar plaatste tevens een belangrijke kanttekening. Het bezuinigen op de kosteloze rechtsbijstand, zo gaf de rechtswinkel aan, brengt uiteindelijk meer kosten met zich mee dan de bezuiniging oplevert. De kosten die de rechtswinkel de gemeente aan bijzondere bijstand bespaart zijn een veelvoud van het jaarlijks versterkte subsidiebedrag.

Hoewel het financiële argument natuurlijk van belang is, raakt een bezuiniging op de subsidie van de rechtswinkel ook aan iets veel fundamentelers: gratis toegang tot juridische bijstand. Nu het Juridisch Loket in Dordrecht haar balie slechts twee uur per week, en op afspraak, openstelt is de rechtswinkel de enige instantie in Dordrecht die een ieder kosteloos van rechtshulp voorziet. Met het wegvallen van de gemeentelijke subsidie zal ook de rechtswinkel, na 40 jaar en het beantwoorden van ruim 50.000 rechtsvragen, haar deuren moeten sluiten. Op die manier blijven er voor de burger met de kleine beurs geen (laagdrempelige) mogelijkheden over om effectief gebruik te maken van hun fundamentele recht op juridische bijstand. Het is zeer de vraag of de gemeenteraad moet instemmen met een bezuinigingsvoorstel dat zijn beoogd doel voorbijschiet en bovendien een klap is in het gezicht van de kwetsbaarste mensen in de stad. Op woensdag 1 juli stemt de gemeenteraad over het voorstel.