Huurrecht

Stichting Rechtswinkel Dordrecht adviseert op veel verschillende rechtsgebieden, zo ook op het gebied van huurrecht. Zoekt u juridisch advies of een andere vorm van gratis eerstelijnsrechtshulp met betrekking tot het opzegging van een verhuurovereenkomst, borg, onderhoud, ontruiming of woonkostentoeslag, dan kunnen onze juristen u goed van dienst zijn. Mocht u gezien de procedure een advocaat nodig hebben, kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat die uw belangen optimaal kan behartigen. In dat geval is het eerste gesprek altijd vrijblijvend en gratis!

Is uw vraag nog niet beantwoord of wenst u gebruik te maken van de doorverwijzingsmogelijkheid? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Opzeggen van de verhuurovereenkomst

De verhuurovereenkomst kan zowel door de huurder als de verhuurder opgezegd worden. Voor de huurder zijn de regels betrekkelijk eenvoudig. Zo hoeft men geen redenen te geven en is de opzegtermijn vrij kort. Voor de verhuurder daarentegen gelden strengere eisen, zo is de opzegtermijn langer en zal hij een geldige reden moeten geven voor de opzegging. Ook bestaan voor de huurder meer mogelijkheden om zich te verzetten tegen opzegging.

Lees hier meer over opzegging

Borg

Bij het aangaan van een huurovereenkomst betaald de huurder meestal een waarborgsom aan de verhuurder. Bij beƫindiging krijgt huurder deze in beginsel terug. Het komt echter voor dat de verhuurder dit weigert. Onder bepaalde omstandigheden is dit geoorloofd, zo kan het zijn dat de huurder de woning oplevert met niet geringe schade. Een ander geval kan zijn dat de huurder een achterstand heeft in het betalen van de huur.

Lees hier meer over borg

Onderhoud

Aan een gehuurde woning kunnen gebreken ontstaan die onderhoud vereisen. Vaak ontstaat onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het onderhoud, de huurder of de verhuurder? In het algemeen geldt dat kleine reparaties voor rekening van de huurder zijn en grotere voor de verhuurder. Indien de verhuurder weigert gebreken te herstellen waarvoor hij verantwoordelijk is dan staan voor u als huurder een aantal mogelijkheden open. Zo kan het mogelijk zijn een procedure bij de huurcommissie te starten. Ook kan in sommige gevallen een gang naar de rechter zinvol zijn

Lees hier meer over onderhoud

Ontruiming

Wanneer een huurder voor ernstige overlast zorgt of de huur niet betaald dan kan een verhuurder overgaan tot ontruiming. Dit gebeurt echter niet zo maar. De verhuurder zal hiervoor toestemming bij de rechter moeten vragen. Tijdens deze zitting zult u als huurder in staat gesteld worden u te verweren. Heeft u de zitting gemist? Ook dan kunnen nog mogelijkheden bestaan u te verzetten.

Lees hier meer over ontruiming

Woonkostentoeslag

Het kan gebeuren dat een huurder of woningbezitter te maken krijgt met een plotseling daling van het inkomen waardoor de huur op hypotheek niet betaald kan worden. Voor dergelijke gevallen bestaat een bijzondere bijstandsregeling: de woonkostentoeslag. Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u ten minste deze toeslag ontvangen.

Lees hier meer over woonkostentoeslag

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Is uw vraag nog niet beantwoord of wenst u gebruik te maken van de doorverwijzingsmogelijkheid? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.