Opzegging

Opzegging van de huurovereenkomst

Wordt uw huurovereenkomst opgezegd? Of bent u zelf van plan de huurovereenkomst op te zeggen? Hier schetsen wij een aantal zaken waar partijen rekening mee dienen te houden.

Mijn verhuurder zegt de huur op

Als huurder geniet u huurbescherming. Dit houdt in dat uw verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Huurbescherming geldt voor alle huurders, het maakt geen verschil of u in een sociale huurwoning of geliberaliseerde huurwoning woont. Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen een zelfstandige en onzelfstandige huurwoning.

Een verhuurder mag niet zonder reden de huur opzeggen. Redenen kunnen zijn: dringend eigen gebruik, wanprestatie, het aanbieden van een nieuwe huurovereenkomst of strijd met het bestemmingsplan. De verhuurder moet de huur opzeggen per aangetekende brief waarin uiteengezet wordt wat de reden is voor de opzegging. Voor het opzeggen door de verhuurder geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden. Het maximum is zes maanden. De minimale opzegtermijn van drie maanden wordt verhoogd met één maand per jaar die u in de woning gewoond hebt.

Reden voor opzegging door de verhuurder

De voorgenoemde redenen voor opzegging zijn limitatief, andere redenen voor opzegging zijn niet rechtsgeldig. Wanprestatie is een reden die vaak gegeven wordt bij opzegging. Het kan gaan om  het niet betalen van de huurpenningen of het veroorzaken van overlast. In die gevallen heeft de huurder zich niet gedragen als een goede huurder.

In het geval de verhuurder stelt dat de huurovereenkomst opgezegd wordt voor dringend eigen gebruik moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen:

Dat laatste is van belang indien de woning verkocht wordt. Koop breekt geen huur. De nieuwe eigenaar wordt de verhuurder. Indien de nieuwe verhuurder de huur wil opzeggen dan geldt dat deze zich aan dezelfde regels moet houden met betrekking tot opzegging van de huurovereenkomst.

Ik ben het niet eens met de opzegging

Wanneer u het niet eens bent met de opzegging van de huur is het aan te raden dit zo snel mogelijk te melden aan uw verhuurder. Wil de verhuurder de opzegging doorzetten, dan zal hij een procedure bij de rechter moeten starten teneinde de woning te kunnen ontruimen. Het is aan u om, al dan niet met juridische hulp, in verweer te gaan.

Ik wil mijn huur opzeggen

In het geval dat u de huur wilt opzeggen gelden andere regels dan hierboven omschreven. Het opzeggen van de huur doet u per aangetekende brief, maar een opgaaf van reden is hierbij niet vereist. De opzegtermijn kan verschillen. Eén maand is gebruikelijk, het maximum is drie maanden. Aan het einde van de termijn krijgt u uw borg terug, vooropgesteld dat er geen gebreken zijn.

Soms wil een huurder tijdelijk de huur opzeggen. Of dit mogelijk is hangt af van hetgeen in uw huurovereenkomst bepaald is. Mocht u twijfelen of tijdelijke huuropzegging mogelijk is, kom dan gerust met uw huurovereenkomst langs bij Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Wij kijken deze gratis voor u na en adviseren u over de mogelijkheden.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp met betrekking tot uw huurrechtprocedure? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot de procedure. Gezien de verplichte procesvertegenwoordiging heeft u een advocaat nodig in de procedure. Wij kunnen u doorverwijzen naar een huurrecht specialist, die u goed van dienst kan zijn.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.