Onderhoud

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud van een huurwoning en het herstellen van gebreken?

Voor klein en dagelijks onderhoud aan de huurwoning en de hieruit voortvloeiende kosten bent u als huurder zelf verantwoordelijk. Voorbeelden van dergelijk onderhoud zijn schilderwerk in de woning, het vastzetten van een deurknop of het vervangen van een kraanleertje.

Voor meer ingrijpend onderhoud is de verhuurder verantwoordelijk. Daarbij kunt u denken aan buitenschilderwerk, grotere reparaties aan sanitair en vervanging van de verlichting in gemeenschappelijke ruimten. Doet zich de noodzaak voor dat dergelijk onderhoud verricht moet worden, dan dient u de verhuurder hiervan op de hoogte stellen. Dit doet u schriftelijk. Het is dan aan de verhuurder de gebreken te verhelpen of het benodigde onderhoud te (laten) verrichten.

Mijn verhuurder herstelt de gemelde gebreken niet

Indien de verhuurder niet overgaat tot het vereiste herstel en onderhoud heeft u als huurder een aantal mogelijkheden:

Zelf de gebreken herstellen

De eerste mogelijkheid is dat u zelf de herstelwerkzaamheden laat verrichten. Dit kan via tussenkomst van de rechter, die u machtigt het benodigde te doen, ook al is dit niet noodzakelijk. De gemaakte kosten verrekent u met de verhuurder. De kosten die u hiervoor in rekening brengt moeten wel redelijk zijn.

Opschorten van de huurbetaling

Een andere optie is het opschorten van de betaling van de huur. Dit is slechts mogelijk indien het huurgenot ernstig belemmert wordt. De huur die u niet betaalt, zal met terugwerkend kracht voldaan moeten worden wanneer de verhuurder de gebreken heeft hersteld.

Tussenkomst van de rechter

Ook kunt u naar de rechter stappen met het verzoek de verhuurder te sommeren de gebreken te herstellen. De rechter kan hierbij zijn oordeel extra kracht bijzetten door de verhuurder een dwangsom op te leggen, indien de gebreken niet worden verholpen.

Huurverlaging door de huurcommissie

In het geval dat u een sociale huurwoning heeft, is het mogelijk u te wenden tot de Huurcommissie en een huurverlagingsprocedure te starten. Daartoe dient u een verzoekschrift in te dienen. De Huurcommissie kan dan vaststellen dat de gebreken ernstig genoeg zijn en besluiten de huur te verlagen totdat het herstel is verricht. In dit geval hoeft het verschil in huurprijs niet later met terugwerkende kracht alsnog betaald te worden. Voor huurders die een vrije sector woning huren is een gang naar de Huurcommissie niet mogelijk, tenzij in het huur contract anders bepaald is.

Ingrijpen door de gemeente

Tot slot bestaat wellicht de mogelijkheid u te wenden tot de gemeente met een klacht over uw verhuurder. Indien de woning onbewoonbaar is of dreigt te raken, kan de gemeente de verhuurder een boete opleggen. Ook kan de gemeente in sommige gevallen de gebreken herstellen op kosten van de verhuurder.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp met betrekking tot uw huurrechtprocedure? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot de procedure. Gezien de verplichte procesvertegenwoordiging heeft u een advocaat nodig in de procedure. Wij kunnen u doorverwijzen naar een huurrecht specialist, die u goed van dienst kan zijn.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend ori├źntatiegesprek inplannen.┬á Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.