Familierecht

Stichting Rechtswinkel Dordrecht adviseert op veel verschillende rechtsgebieden, zo ook op het gebied van familierecht. Zoekt u juridisch advies of een andere vorm van gratis eerstelijnsrechtshulp met betrekking tot echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap, kinderalimentatie, partneralimentatie, erkenning, gezag of omgang, dan kunnen onze juristen u goed van dienst zijn. Mocht u gezien de procedure een advocaat nodig hebben, kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat die uw belangen optimaal kan behartigen. In dat geval is het eerste gesprek altijd vrijblijvend en gratis! Hieronder volgt een overzicht van de meest belangrijke familierechtelijke onderwerpen.

Echtscheiding

Mocht u onverhoopt in een echtscheidingsprocedure terecht komen, is het handig dat u weet waar u aan toe bent. In dat geval dient één of beide partners een verzoek bij de rechter in te dienen. De rechter zal summier toetsen of u en uw partner een reden hebben voor intake. Bij het echtscheidingsverzoek dient de verzoeker een aantal documenten toe te voegen. Zonder deze documenten wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Daarnaast is het mogelijk om nevenverzoeken in te dienen. Het is belangrijk om te reageren op het verzoek, want anders zal de rechter de echtscheiding uitspreken zonder u te hebben gehoord. Naast de procedure zelf, komen veel aspecten kijken bij een echtscheiding. U kunt denken aan verdeling van de boedel of omgang met de kinderen.

(lees hier meer over echtscheiding)

Erkenning

Als u en uw partner kinderen krijgen, zonder dat sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, gaat het leerstuk van erkenning een rol spelen. Erkenning is niet voor iedereen een bekend vlak. De wet verbindt strikte regels aan de erkenning van een kind. Sterker nog, in slechts een aantal gevallen is erkenning mogelijk. Ook worden strenge eisen aan het verzoek tot erkenning gesteld. Dit is alles is om het belang van het kind te dienen.

(lees hier meer over erkenning)

Kinderalimentatie

Als ouder bent u vaak onderhoudsplichtig voor uw kind(eren). Deze onderhoudsplicht houdt niet op na het eindigen van het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de samenleving. Daarom is de kinderalimentatie in het leven geroepen. De hoogte van de alimentatie hangt van uw situatie en die van uw kind(eren). De rechter stelt de kinderalimentatie vast, die vervolgens ieder opvolgend jaar aan de economische ontwikkelingen wordt aangepast.

(lees hier meer over kinderalimentatie)

Partneralimentatie

Naast de onderhoudsplicht jegens uw kind(eren), heeft u mogelijk ook een onderhoudsplicht tegenover uw partner. Die onderhoudsplicht uit zich in de partneralimentatie. U en uw partner kunnen hier zelf afspraken over maken. Als jullie samen geen overeenstemming over de alimentatie kunnen bereiken, zal de rechter de alimentatieplicht vaststellen. De omvang van de alimentatie plicht hangt af van uw draagkracht en de behoefte van uw partner. De duur van de alimentatie is afhankelijk van de lengte van het huwelijk.

(lees hier meer over de partneralimentatie)

Omgang met het kind

U heeft recht op omgang met uw kind(eren). Dit recht eindigt niet na einde van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving. De omgang wordt daarom vormgegeven in een omgangsregeling. U en uw partner kunnen daar zelf afspraken over maken. Als jullie er samen niet uit komen, kan de rechter een omgangsregeling vaststellen. Vaak gaat dit samen met het verzoek tot echtscheiding of ontbinding. Op een later tijdstip kan de regeling worden gewijzigd, mits aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan.

(Lees hier meer over de omgangsregeling)

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Ontbinding werkt grotendeels hetzelfde als een echtscheiding. De eisen voor een ontbindingsverzoek zijn iets lichter dan bij een echtscheidingsverzoek. Zo is tussenkomst van de rechter niet altijd nodig. In principe kunnen u en uw partner alles met een advocaat of notaris regelen, voor zover jullie overeenstemming kunnen bereiken. Zonder overeenstemming zal  een procedure noodzakelijk zijn.

(lees hier meer over de ontbinding van het geregistreerd partnerschap)

Ouderlijk gezag

Gezag over uw kind(eren) is een belangrijk aspect van de opvoeding. Pas als u gezag hebt, mag u beslissingen nemen met betrekking tot de verzorging en opvoeding. Gezag zal bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap al snel vanzelfsprekend zijn, maar dat zal bij samenleving of kinderen uit een eerdere relatie minder snel het geval zijn.  In die gevallen dient u het gezag aan te vragen bij de rechter. Als u en uw partner (en de kinderen) hier overeenstemming in hebben bereikt, kan de procedure snel verlopen. Zo niet, ligt het laatste woord bij de rechter. De rechter hecht het meeste waarde aan het belang van het kind.

(lees hier meer over ouderlijk gezag)

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Is uw vraag nog niet beantwoord of wenst u gebruik te maken van de doorverwijzingsmogelijkheid? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.