Ouderlijk gezag

Heeft u op dit moment geen gezag over uw kind en wenst u dat wel te verkrijgen of probeert u juist te voorkomen dat uw partner gezag krijgt over uw kind?

Kinderen hebben ouders nodig die beslissingen over hun kunnen nemen. Het gezag is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Daarom kan al snel een geschil ontstaan. Mocht u onverhoopt toch in die situatie terecht komen, dan geeft Stichting Rechtswinkel Dordrecht graag een overzicht van uw rechten en plichten.

Wat is gezag?

Uit het voorgenoemde blijkt dat u gezag nodig heeft om beslissingen met betrekking tot u kind te kunnen nemen. Het is gebruikelijk dat de biologische moeder, dus de moeder die het kind heeft gebaard, gezag heeft over het kind. Voor vaders of meemoeders is dat niet zo vanzelfsprekend. Binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap, zal de vader of meemoeder wel gelijk gezag over het kind verkrijgen. Het gezag is al bij de samenlevingsvorm inbegrepen. Dit betekent dat u ook het gezag krijgt, als u niet de biologische ouder bent. Als u niet onder de voorgenoemde samenlevingsvormen valt, zult u het gezag niet automatisch verkrijgen. In dat geval dient het gezag door de rechter te worden uitgesproken. Ook in deze situatie is een advocaat en toestemming van de moeder verplicht.

Hoe verkrijgt u het gezag, buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap om?

Indien de biologische moeder ook wilt dat u het gezag verkrijgt zal de gerechtelijke procedure niet veel meer zijn dan een ‘stempel afhalen’. Als zij de toestemming niet wilt geven, zal de procedure ingewikkelder zijn.  De procedure lijkt in dat opzicht op de erkenning. Vaak worden deze verzoeken dan ook gecombineerd. In de gehele procedure staan de belangen van het kind voorop. In andere woorden: de rechter zal beoordelen of het kind belang heeft bij uw gezag. Voor de optimale behartiging van die belangen kan de rechter een curator aanstellen.

Zowel u als uw partner zullen de gelegenheid krijgen om schriftelijk te reageren op het verzoek. Daarna zullen alle partijen, al dan niet in het bijzijn van de Raad voor de Kinderbescherming, worden gehoord. De Raad voor de Kinderbescherming heeft het laatste woord. Zij zal uiteindelijk beslissen of het belang van het kind gediend is bij toekenning van het gezag. Hierbij spelen met name de veiligheid en de ontwikkeling van het kind een rol.

Omvang van het gezag

Vanaf het moment van uitspreken van het gezag, kunt u een actieve rol aannemen in het leven van het kind. Dit betekent dat u mag beslissen over de dagelijkse aangelegenheden, maar ook over de ingrijpende keuzes met betrekking tot de verzorging en opvoeding. Ook al wonen u en de moeder niet samen, dan kunt u alsnog een aandeel in de besluitvorming hebben. Daarnaast mag u ook de financiële middelen van het kind beheren. Dit omdat u vanaf u als wettelijke vertegenwoordiger kan worden aangemerkt.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp met betrekking tot uw echtscheidingsprocedure? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot de procedure. Gezien de verplichte procesvertegenwoordiging heeft u een advocaat nodig in de procedure. Wij kunnen u doorverwijzen naar een familierechtspecialist, die u goed van dienst kan zijn.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.