Omgang

Heeft u een geschil over de omgang met uw kind?

Als u en uw partner uit elkaar gaan, kan dit gevolgen hebben voor de omgang tussen u en uw kind(eren). Omgang lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. Daarom is het belang van een goede omgangsregeling groot. Hieronder volgt een overzicht van de regels met betrekking tot het wijzigen, stopzetten en vaststellen van een omgangsregeling.

Recht op omgang

Een echtscheiding of ontbinding heeft gevolgen voor de omgang. Het komt regelmatig voor dat een ouder een vertekend beeld schetst van de andere ouder. Juist daarom is het belangrijk dat het kind een objectief beeld kan vormen over beide ouders. Vanuit die gedachte is de omgangsregeling ontstaan. Zeker als kinderen ouder worden zullen zij zich meer een beeld gaan vormen van hun ouders. Als het kind de ene ouder vaker ziet dan de andere ouder, zal het minder makkelijk in staat zijn een objectief beeld van de andere ouder te vormen. Het is daarom belangrijk een goede omgangsregeling overeen te komen. Sterker nog, dat is waarom een echtscheiding of ontbinding pas kan worden uitgesproken als de ouders een omgangsregeling zijn overeengekomen.

Het is het makkelijkst als u en uw partner samen in goed overleg een ouderschapsplan opstellen voor de verzorging en opvoeding van het kind. De meest gebruikelijke regeling is een weekendregeling. Dit betekent dat het kind eens in de week of eens in de twee weken bij de andere ouder verblijft. Als u en uw partner het daar niet mee eens zijn, zal de rechter een omgangsregeling uitspreken. Bij deze procedure is altijd een advocaat vereist. Het opvallende aan de omgangsregeling is dat die niet perse door de ouders hoeft worden aangevraagd. Ook andere personen die dicht bij de kinderen staan kunnen een omgangsregeling aanvragen.

Hoe kan de omgangsregeling worden gewijzigd?

Het is lang niet vanzelfsprekend dat een omgangsregeling ongewijzigd kan voortduren. Wanneer uw omstandigheden slechts een klein beetje wijzigen, kan reeds de behoefte aan een andere omgangsregeling ontstaan. In goed overleg kan de omgangsregeling makkelijk worden gewijzigd. De rechter zal dan minder inhoudelijk toetsen. Als dit niet het geval is, zal één van de ouders de rechter moeten verzoeken om de omgangsregeling te wijzigen. In dat geval zal de andere partij altijd worden gehoord en de kans krijgen om schriftelijk verweer te voeren. De rechter zal in het belang van het kind toetsen, waarbij de Raad voor de Kinderbescherming grote invloed uitoefent. Van belang is of de veiligheid en ontwikkeling van het kind niet in het gedrang komen. Als de wijziging niet in het belang van het kind is, zal het verzoek worden afgewezen. Naast de Raad voor de Kinderbescherming wordt ook waarde gehecht aan de mening van het kind, voor zover het kind in staat is om een eigen mening te vormen. Hiervoor gaat men ervan uit dat een kind van 12 jaar een eigen mening kan vormen. De rechter zal het kind rechtstreeks benaderen.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp met betrekking tot uw echtscheidingsprocedure? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot de procedure. Gezien de verplichte procesvertegenwoordiging heeft u een advocaat nodig in de procedure. Wij kunnen u doorverwijzen naar een familierechtspecialist, die u goed van dienst kan zijn.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.