Vakantie

Hebt u een geschil dat te maken heeft met het opnemen van vakantie?

Dit kan voor een onaangename situatie zorgen. De wetgeving omtrent het opnemen en opbouwen van vakantie wordt hieronder toegelicht.

Opbouw

U bouwt verlofuren op over elk jaar dat u werkt. De verlofopbouw bedraagt in elk geval vier keer de arbeidsduur per week, dit is wettelijk vastgelegd. Naast de dagen die zijn vastgelegd in het wettelijk stelsel kunt u ook bovenwettelijke verlofdagen opbouwen. Dit kan tussen partijen afgesproken worden en deze zullen dan in uw arbeidsovereenkomst, cao of personeelshandboek terug te vinden zijn.

Opname van vakantiedagen

In beginsel moet uw werkgever uw verlof naar uw wensen inplannen, maar de werkgever heeft wel de mogelijkheid om een bepaalde periode vast te stellen. In dat geval is het alleen mogelijk om in die aangewezen periode verlof op te nemen. Wanneer er geen periode is vastgesteld kunt u zelf bepalen wanneer u vakantie opneemt.

Voor het aanvragen gelden ook regels. U moet de aanvraag schriftelijk indienen bij uw werkgever. De aanvraag mag in beginsel alleen afgewezen worden op grond van zwaarwegende redenen.

Opsparen van vakantiedagen

Wanneer u geen vakantiedagen opneemt worden deze automatisch door u gespaard. Houd wel rekening met verval van vakantiedagen. Uw wettelijk vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. De vakantiedagen komen niet te vervallen wanneer u niet in staat bent geweest om de vakantiedagen op te nemen. Bovenwettelijke vakantie-uren kunt u vijf jaar lang bewaren.

Verrekening van vakantiedagen

In beginsel is het verboden om tijdens het dienstverband vakantiedagen te verrekenen of uit te betalen. Dit geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen, want hierover mogen afspraken gemaakt worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om af te spreken dat voor de eerste ziektedag een bovenwettelijke vakantiedag wordt afgeschreven.

Aan het eind van het dienstverband mag er wel verrekend worden, op dat moment moet immers een eindafrekening plaatsvinden.

Vakantiegeld

U bouwt vakantiegeld op over uw salaris. Normaliter bedraagt het vakantiegeld 8% van uw jaarsalaris. Ook bouwt u vakantiegeld over uw vakantie-uren op, dit wordt vaak in mei of juni uitbetaald, maar dit moet niet. Het kan ook zijn dat het vakantiegeld bij uw loon inbegrepen zit. Het is ook mogelijk om het vakantiegeld uit te betalen in de vorm van een persoonlijk keuze budget, dan kunt u zelf het moment van uitbetaling kiezen.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot uw rechten. Afhankelijk van de zaak, kan de rechtswinkel ook namens u procederen. Wenst u een doorverwijzen naar een specialist, dan kennen wij goede advocaten voor u die niet duur zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor een advocaat op kosten van de overheid. Ook daar kunnen wij u over adviseren.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend ori├źntatiegesprek inplannen.┬á Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.