Transitievergoeding

Wordt uw dienstverband beëindigd en wilt u weten of u recht hebt op een vergoeding?

Ontslag is vrijwel altijd een nare gebeurtenis, echter een vergoeding kan de transitie naar een volgende baan faciliteren. Het is niet altijd duidelijk waar u recht op heeft. De rechtswinkel biedt hieronder enkele handvatten die u kunnen helpen.

De transitievergoeding

Als u volgens de wettelijk ontslagprocedure bent ontslagen, hebt u recht op een transitievergoeding. De vergoeding is bedoeld om de transitie naar een volgende baan te vergemakkelijken. Op dit moment ontstaat het recht op een transitievergoeding wanneer uw dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en deze op initiatief van de werkgever is beëindigd. De transitievergoeding is een bijzondere uitkering die bruto wordt uitbetaald. Als u de vordering niet binnen drie maanden na uitdiensttreding instelt, vervalt deze.

Uitzonderingen

Niet iedere werknemer heeft recht op een transitievergoeding. Volgens de wet heeft een werknemer geen recht op een dergelijke vergoeding als:

Hoogte van de transitievergoeding

In beginsel bedraagt de transitievergoeding een zesde deel van een maandsalaris per gewerkt half jaar. Bij een dienstverband van drie jaar hebt u recht op een vergoeding van één maandsalaris.

Op de berekening van de transitievergoeding zijn ook uitzonderingen van toepassing:

de oudere werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en al langer dan 10 jaar in dienst is, heeft voor elk jaar die hij boven de 50 jaar in dienst is geweest, recht op een transitievergoeding die gelijk is aan de helft van het maandloon;

een cao kan een andere wijze van berekenen bevatten:

voor de werknemer die werkzaam is bij een werkgever die minder dan 25 werknemers in dienst heeft en aantoonbare financiële problemen heeft, tellen de dienstjaren vóór 2013 niet mee voor de berekening. 

Nieuwe wetgeving

Op 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet Wet Arbeidsrecht in Balans in werking. Vanaf dat moment ontstaat het recht op transitievergoeding niet pas na twee jaar in dienst te zijn geweest, maar direct vanaf de eerste dag.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot uw rechten. Afhankelijk van de zaak, kan de rechtswinkel ook namens u procederen. Wenst u een doorverwijzen naar een specialist, dan kennen wij goede advocaten voor u die niet duur zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor een advocaat op kosten van de overheid. Ook daar kunnen wij u over adviseren.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.