Ontslag

Wordt u ontslagen?

Ontslag kan erg vervelend zijn en veel vergaande consequenties hebben voor u. Hieronder laten wij licht schijnen op de regels met betrekking tot ontslag.

Uw werkgever kan u niet zomaar ontslaan, daarvoor gelden bepaalde regels. Wanneer die niet nageleefd worden spreekt men van onrechtmatig ontslag. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ).

Voorwaarden

Een ontslag is alleen geldig wanneer de werkgever over een geldige ontslaggrond beschikt, herplaatsing niet mogelijk is en de toestemming is gevraagd bij het UWV of de kantonrechter.

Ontslaggronden

Vanaf 2020 verandert deze regelgeving gedeeltelijk. Op dit moment moet de werkgever één van de bovengenoemde gronden volledig kunnen bewijzen, maar volgend jaar wordt een combinatie van bepaalde gronden mogelijk.

Herplaatsing

Voorafgaand aan ontslag moeten de herplaatsingsmogelijkheden worden bekeken. Wanneer herplaatsing mogelijk is mag de arbeidsovereenkomst niet op een dergelijke manier worden beëindigd.

Opzegtermijn

Zowel bij een ontslagaanvraag bij het UWV als bij de kantonrechter moet de indiener rekening houden met een opzegtermijn. De duur van de procedure mag in mindering gebracht worden op de opzegtermijn, zolang minstens een maand overblijft

Tussentijdse opzegging

Het ontslagstelsel zoals hierboven omschreven geldt ook bij tussentijdse opzegging. Tussentijdse opzegging houdt in dat de werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst vroegtijdig wil beëindigen. Dit is echter alleen mogelijk als uw arbeidsovereenkomst een tussentijdsopzegbeding bevat.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot uw rechten. Afhankelijk van de zaak, kan de rechtswinkel ook namens u procederen. Wenst u een doorverwijzen naar een specialist, dan kennen wij goede advocaten voor u die niet duur zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor een advocaat op kosten van de overheid. Ook daar kunnen wij u over adviseren.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.