Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Hebt u te maken gehad met ontslag op staande voet of bent u geschorst?

Wij zijn ons ervan bewust dat dergelijk maatregelen voor een vervelende situatie kunnen zorgen. Het is belangrijk dat alles volgens de juiste procedure is verlopen en dat rechten en plichten gerespecteerd zijn. Dit zal hieronder toegelicht worden.

Voorwaarden voor ontslag op staande voet

Voor een geldig ontslag op staande voet moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen, maar wat wordt als zodanig gekwalificeerd? De voorwaarden staan in de wet.

Dringende reden

Ontslag is slechts geldig wanneer uw werkgever een dringende reden heeft. Volgens de wet is dit het geval wanneer eigenschappen of gedragingen van de werknemer ten gevolge hebben dat van een werkgever niet hoeft te worden verwacht dat het dienstverband in stand wordt gehouden. Daarvan kan sprake zijn in de volgende gevallen:

Onverwijlde opzegging

Dit wil zeggen dat het zonder uitstel en zo snel mogelijk is uitgevoerd. Dit hoeft u niet letterlijk te nemen, de werkgever moet wel in staat gesteld worden om enig onderzoek te verrichten. In de praktijk wordt de weknemer vaak tijdelijk geschorst of vrijgesteld van werk. Wanneer u bent geschorst naar aanleiding van een incident op werk, is het belangrijk dat u contact opneemt met een jurist die de situatie kan analyseren en u kan adviseren. Uw werkgever behoort de ontslagreden onverwijld, dat betekent direct, op te geven.

Gevolgen

Als de werkgever beschikt over voldoende onderbouwing voor het ontslag op staande voet kan dit vergaande gevolgen hebben voor de ontslagene. De ontslagene is na het ontslag verwijtbaar werkeloos. Dit brengt met zich mee dat enkele sociale uitkeringen voor diegene uitgesloten zijn. Volgens de WW mag de verzoeker van een uitkering niet verwijtbaar werkeloos zijn, dat wil zeggen werkeloos door eigen handelen. Dit is waarom heb belangrijk is om tijdig juridisch advies in te winnen over uw situatie. 

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot uw rechten. Afhankelijk van de zaak, kan de rechtswinkel ook namens u procederen. Wenst u een doorverwijzen naar een specialist, dan kennen wij goede advocaten voor u die niet duur zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor een advocaat op kosten van de overheid. Ook daar kunnen wij u over adviseren.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.