Kortdurende ziekte

Bent u arbeidsongeschikt en vraagt u zich af wat uw rechten zijn?

Een ziekmelding kan voor frictie zorgen tussen werkgever en werknemer. Dit kan voor een lastige situatie zorgen en het is belangrijk dat de werknemer weet wat de procedure is die daarbij hoort.

Ziekmelding

Als u van mening bent dat u niet in staat bent om werk te verrichten kunt u zich ziekmelden. De manier waarop dit dient te geschieden is afhankelijk van de regels die zijn opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst, een cao of personeelshandboek. Als u daarin niets vindt is een email vaak voldoende.

De volgende stap wordt dan gemaakt door de werkgever, deze kan uw melding namelijk accepteren of weigeren. Ingeval van weigering zal de werkgever de bedrijfsarts inschakelen en loon moet gedurende deze periode doorbetaald worden.

Kortdurende ziekte

Bij kortdurende ziekte wordt meestal geen bedrijfsarts ingeschakeld, hierbij moet u denken aan een griepje. Bij kortdurende ziekte geldt in beginsel eveneens een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever, hiervan kan worden afgeweken bij cao of arbeidsovereenkomst. Het kan namelijk zo geregeld zijn dat de eerste twee ziektedagen voor uw eigen rekening komen. Wanneer de werkgever u verzoekt om de bedrijfsarts te zien bent u verplicht om daar gehoor aan te geven. Ná een periode van zes weken wordt niet meer van kortdurende ziekte gesproken.

Ziekenhuisbezoek

De Nederlandse wet kent geen ziekenhuisbezoekverlof, bijvoorbeeld voor een medische ingreep. Dit kan echter wel bij cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Als dit in uw geval niet gereld is kunt u zich in een dergelijke situatie ziekmelden (ervan uit gaande dat de ingreep noodzakelijk en niet cosmetisch is).

Verrekening

Onterecht ziekmelden komt voor uw eigen rekening. Het is gebruikelijk dat uw werkgever dit verrekent met uw verlofdagen. Dit mag echter alleen met uw toestemming, wanneer u dit niet geeft is deze vorm van verrekening niet toegestaan. De alternatieve oplossing is verrekening met uw loon.

Loon bij ziekte

Tijdens ziekte kan u minder betaald krijgen dan normaal. Tijdens ziekte is de werkgever slecht verplicht om 70% van uw loon te betalen. Het is mogelijk om een gunstigere regeling in uw arbeidsovereenkomst of cao te hebben.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot uw rechten. Afhankelijk van de zaak, kan de rechtswinkel ook namens u procederen. Wenst u een doorverwijzen naar een specialist, dan kennen wij goede advocaten voor u die niet duur zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor een advocaat op kosten van de overheid. Ook daar kunnen wij u over adviseren.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.