Bijzonder verlof

Hebt u een probleem over het opnemen van bijzonder verlof?

Dit kan voor een lastige situatie zorgen. De wetgeving omtrent bijzonder verlof is ingewikkeld en daarom gaan wij dit onderwerp toelichten.

Wat houdt bijzonder verlof in?

Bijzonder verlof, soms ook buitengewoon verlof genoemd, kent een aantal speciale vormen van verlof. Deze zijn te vinden in de Wet Arbeid en Zorg (hierna: WAZ).

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Wanneer u zwanger bent kunt u kiezen om zes of vier weken vóór de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof te gaan. Ná de geboorte treedt een verlofperiode van tien weken in. De totale verlofperiode bedraagt dus altijd minimaal 16 weken. Wanneer u ziek bent vóórdat het zwangerschapsverlof intreedt, zal het verlof ingaan op de eerste dag dat dit mogelijk is. Als het pasgeboren kind om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven wordt het verlof verlengd.

Tijdens de verlofperiode hebt u recht op 100% van uw salaris. Dit dient twee weken voor het ingaan van het verlof te worden aangevraagd.

Geboorteverlof

Als uw partner of echtgenoot bevallen is hebt u recht op geboorteverlof. Dit bedraagt eenmaal het aantal uur dat u per week werkt. Als het om een thuisgeboorte gaat moet u het verlof binnen vier weken na de geboorte op te nemen. Wanneer het een ziekenhuisgeboorte is moet u het verlof binnen vier weken na thuiskomst opnemen. Tijdens het geboorteverlof moet u doorbetaald worden.  

Adoptie- en pleegverlof

Deze vorm van verlof is voor ouders die recentelijk een kind hebben geadopteerd of pleegouders zijn geworden. Pleegouders moeten, om in aanmerking te komen, een pleegcontract hebben en op hetzelfde adres wonen als het kind. Het verlof dient uiterlijk drie weken voor ingang van het verlof aangevraagd te worden. U moet bij die aanvraag de relevante documenten overhandigen.

Adoptie- en pleegverlof kan maximaal vier weken duren, maar deze vier weken hoeft echter niet in een keer opgenomen te worden. U kunt dit over een periode van 26 weken verspreiden. Afwijzing door uw werkgever kan alleen op grond van zwaarwegende redenen. Tijdens het verlof krijgt u 100% van uw salaris doorbetaald van het UWV.

Ouderschapsverlof

Wanneer u meer tijd nodig hebt om zorg te bieden aan uw kinderen is ouderschapsverlof de oplossing. U hebt recht op ouderschapsverlof voor ieder kind dat jonger is dan acht jaar.

Ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 weken, dit kan u in overleg met uw werkgever zelf inplannen. Wanneer u een concrete planning heeft moet u dit voorleggen aan uw werkgever, deze kan dit op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen wijzigen, en daar dus een andere invulling aan geven.

Het verlof moet schriftelijk aangevraagd worden. Een totale weigering van het verlof mag wederom alleen op grond van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. In beginsel wordt u tijdens het ouderschapsverlof niet betaald, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Calamiteitenverlof

Dit is bedoeld ingeval van onvoorziene omstandigheden. De wet heeft een aantal omstandigheden ter illustratie genoemd waarbij een beroep op calamiteitenverlof mogelijk is:

Calamiteitenverlof mag één dag duren.

Kortdurend zorgverlof

Wanneer iemand in uw huishouden zorg behoeft kunt u beroep doen kortdurend zorgverlof. Volgens de wet moet u wel de enige persoon zijn die de noodzakelijke zorg op zich kan nemen. U kunt per jaar maximaal twee keer het aantal werkuren aan kortdurend zorgverlof opnemen. Gedurende deze periode hebt u recht op minimaal 70% van uw loon. Het verlof kan wederom slechts geweigerd worden op grond van zwaarwichtige redenen.

Langdurend zorgverlof

Een beroep op langdurig zorgverlof is mogelijk wanneer u zorg moet bieden aan een persoon die levensbedreigend ziek is of als verzorging van grote noodzaak is. Het langdurend zorgverlof moet minstens twee weken voor aanvang schriftelijk worden aangevraagd. Het verzoek mag door uw werkgever geweigerd worden op grond van zwaarwichtige redenen en er is geen verplichting tot doorbetalen.

Wat kan Stichting Rechtswinkel Dordrecht voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan hulp? Stichting Rechtswinkel Dordrecht kan u adviseren met betrekking tot uw rechten. Afhankelijk van de zaak, kan de rechtswinkel ook namens u procederen. Wenst u een doorverwijzen naar een specialist, dan kennen wij goede advocaten voor u die niet duur zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor een advocaat op kosten van de overheid. Ook daar kunnen wij u over adviseren.

Wilt u uw situatie graag persoonlijk bespreken?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Dordrecht. Onze juristen kunnen u aan de hand van een gedegen advies op weg helpen. Indien nodig, zullen wij u doorverwijzen naar een professional die u in uw situatie van dienst kan zijn. U kunt vervolgens een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek inplannen.  Uiteraard is onze advisering volledig gratis.

U kunt zowel telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons inloopspreekuur.